6. ročník gagstrofestivalu

Názov projektu

6. ročník gastrofestivalu LAKIKATLAN

 

Poskytovateľ dotácie

   Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2A, 94901 Nitra

 

Názov programu

Dotácie z rozpočtu NSK na podporu kultúry a športu v zmysle VZN č. 2/2014

 

Finančný príspevok

 

300,00€

Predmet projektu

Ľudovágastronómia rovnako ako  tanec, hudba, ľudováarchitektúra je neoddeliteľnou súčasťou našich tradícií. Samospráva v Sokolci 05.09.2015 organizovala 6. ročník gastrofestivalu LAKIKATLAN, zameranýna regionálnu gastronómiu spojenús miestnymi tradíciami a zvykmi. Súťažil sa vo varenígulášu viac ako 30 družstiev, návštevníci mohli vidieťa zažiťukážkovévarenie. Porota hodnotíla najkrajšívzhľad, nápaditosť, oblečenie, najlepšiu náladu v družstve, servírovanie, chuť. Na festivale dôležitým hľadiskom bolo, aby sa okrem požiadaviek jednotlivých družstiev uspokojili aj očakávania všetkých návštevníkov, práve preto boli organizovanéaj rôzne kultúrne podujatia, rodinnéprogramy pre detíaj dospelých, ako aj prezentácie a ochutnávky jedál a nápojov rôznych regiónov. Organizátorom sa podarilo gastrofestival vyzdvihnúťna medzinárodnúúroveň, nakoľko okrem domácich družstiev sa na festivale zúčastnili aj družstvá z Maďarska.